header

IT infrastruktūros monitoringas

Tinklo monitoringas

Monitoringo paslauga centralizuotai valdo ir stebi pagrindinius tinklo parametrus bei tinklo įrenginius, kad būtų pasiektas norimas jų našumo ir eksploatavimo efektyvumo lygis.

Mūsų tinklo monitoringo paslaugos apima:

 • tinklo parametrų monitoringą;
 • serverių monitoringą (nepriklausomai nuo naudojamų operacinių sistemos);
 • jūsų pasirinktų paslaugų monitoringą.

Pagrindiniai tinklo monitoringo pranašumai:

 • prognozavimas ir apsauga, kad nebūtų viršytos tinklo pralaidumo bei jo funkcionavimo charakteristikų ribos;
 • paslaugų arba pagrindinių kompiuterių, intensyviai išnaudojančių tinklo išteklius, nustatymas;
 • momentinis padidintos tinklo apkrovos, kurią sukėlė kenkėjiškas kodas, nustatymas.

Tinklo pralaidumo monitoringas

Pralaidumo monitoringas apima srauto, tinklo jungčių apkrovų ir tinklo įrenginių (maršrutizatorių, komutatorių ir kt.). diagnostiką bei analizę. Тinklo pralaidumo monitoringo paslauga padeda:

 • realiuoju laiku gauti perspėjimus apie kylančias problemas, susijusias su vieno ar kelių tinklo mazgų apkrova arba pralaidumo ribos viršijimu;
 • laiku gauti informaciją apie tinklo apkrovos tendencijas, apie tinklo mazgus, pasiekusius pralaidumo apribojimus, bei gauti ataskaitą apie jungčių klaidas;
 • išmatuoti faktinį naudojamo pralaidumo dydį;
 • priimti pagrįstą sprendimą, kaip subalansuoti ir paskirstyti tinklo srautą, taip pat nustatyti, kokią įrangą, pagerinančią tinklo veiklos funkcionalumą, būtina įsigyti.
Srauto kontrolės viename iš tinklo mazgų diagrama

 

Užkardos monitoringas

Bendrovė BS/2 teikia daugumos maršrutizatorių ir užkardų („Cisco“, DRAYTEK, „Bintec“, LANCOM ir pan.) monitoringo paslaugas. Be to, siūlome ir kitų įrenginių, dirbančių SNMP protokolo pagrindu, kontrolės paslaugas.

„Cisco ASA“ užkardų monitoringasi naudojami „Netflow“ jutikliai, kurie suteikia galimybę gauti žymiai išsamesnius statistinius duomenis apie pralaidumo juostos naudojimą negu kontrolė remiantis SNMP. Galima nustatyti:

 • intensyviausiai naudojamas jungtis;
 • aktyviausius naudotojus;
 • protokolus, naudojamus dažniau nei kiti;
 • tarp skirtingų pagrindinių kompiuterių perduotų duomenų kiekį.


Šie duomenys leidžia tiksliai nustatyti, kokios būtent paslaugos ar pagrindiniai kompiuteriai naudoja pagrindinius tinklo išteklius ir kaip jų naudojimas gali paveikti tinklo darbo našumą.

Vieno iš fizinių užkardos prievadų apkrovos diagrama

 

Paketų analizė

Paketų analizė naudojama duomenų srautams nustatyti ir registruoti. Paketų analizė leidžia atpažinti kiekvieną paketą atskirai ir išanalizuoti jo turinį, remiantis nustatytais kriterijais. Paketų analizės funkcija leidžia labai nuodugniai kontroliuoti srauto klasifikavimą ir nustatyti, kaip kuris nors pagrindinis kompiuteris ar paslauga išnaudoja tinklo pralaidumą.

Paketų analizės diagrama, leidžianti techniniam personalui laiku nustatyti ir užkirsti kelią išpuoliams ar kenkėjiškiems veiksmams

 

Veiklos ir išteklių naudojimo monitoringas

Išteklių naudojimo monitoringas padeda nustatyti tinklo pralaidumo viršijimo, kurį sukėlė ne visos sistemos gedimas, o konkrečių vartotojų ar paslaugų veikla, priežastis. Išteklių naudojimo monitoringas analizuoja jūsų tinklo srautą ir pateikia išsamią veiklos bei apkrovos informaciją. Šios kontrolės rezultatas gali būti pateikiamas kaip bendro pralaidumo (prievado arba komutatoriaus) ataskaita arba išskirstytas pagal protokolus.

Konfigūruodami reitingus mes galime išsiaiškinti, kokie pagrindiniai kompiuteriai ar paslaugos naudoja didžiąją dalį tinklo pralaidumo, taip pat gauti informaciją apie:

 • aktyviausius naudotojus;
 • intensyviausiai naudojamas jungtis;
 • dažniau už kitus naudojamų protokolų sąrašus.

 

Serverio ir tinklo netrikdomo veikimo laiko monitoringas

Prieinamumo monitoringas leidžia nustatyti tinklo mazgus, dėl kurių kaltės ateityje gali iškilti problemų, ir tokiu būdu leidžia subalansuoti ir paskirstyti apkrovas. Paslaugos apima:

 • tinklo prietaisų, tokių kaip maršrutizatoriai, komutatoriai, serveriai ir t.t., techninio paruošimo patikrą;
 • į serverį arba iš jo perduotų duomenų pralaidumo naudojimo monitoringą.

Jutiklių, leidžiančių tikrinti reikiamų paslaugų darbo našumą, kūrimo sąsajos pavyzdys

Įveskite savo užklausos detales

Tema


Kiekis *

Vardas *

Pavardė *

Telefonas *

El. paštas *

Kompanija *

Šalys *

Pranešimas*

* Laukai privalo būti užpildyti