header

FRN.iQ- biometrinės technologijos

Aprašymas

Aktyvią bankinių technologijų plėtrą skatina iššūkiai, su kuriais susiduria kredito ir finansinės įstaigos skaitmenizavimo sąlygomis. Asmens tapatybės atpažinimo ir kovos su pinigų plovimu problemas padeda spręsti biometrinės technologijos

Šių technologijų galimybes gerokai išplėtė vaizdo technologijų tobulėjimas ir itin jautrių optinių skenerių (gal skaitytuvų) atsiradimas. O įdiegus didžiųjų duomenų (angl. Big Data) apdorojimo technologijas, buvo automatizuotas biometrinių duomenų patikros procesas intelektinių informacinių sistemų viduje. 

BS/2 diegia biometrinius sprendimus į kredito bei finansinių įstaigų ir prekybos bei paslaugų organizacijų infrastruktūrą, siekdama padėti optimizuoti šių įstaigų verslo procesus ir užtikrinti didžiausią įmanomą šiais laikais finansinių operacijų apsaugos lygį. 

Vienas iš svarbiausių bankų tikslų – užtikrinti finansinių operacijų saugumą ir patikimą klientų tapatybės atpažinimą. Taikant šiuolaikinius klientų pažinimo metodus (angl. Know Your Customer – Pažink savo klientą), skirtus kovai su pinigų plovimu ir kitais neteisėtais veiksmais, nebegalima pasikliauti klientų atpažinimu pagal banko kortelę ar nešiojamą mokėjimo priemonę (išmanųjį telefoną, išmanųjį laikrodį ar pan.). Be to, šiuolaikiniai banko klientai brangina kiekvieną savo minutę, nenori gaišti laiko eilėse banko skyriuose ar prie savitarnos įrenginių. Išspręsti šias abi problemas padeda veido atpažinimo sistemos ir kitos biometrinės identifikacijos priemonės. BS/2 siūlo įdiegti kompleksinę veidų atpažinimo platformą LUNA kartu su įvairiais papildomais savitarnos įrenginiams skirtais sprendimais.

Panaudojimo galimybės:

ŽMOGAUS ATVAIZDO NAUDOJIMAS JO TAPATYBEI PATVIRTINTI

Bankų klientai gali atlikti operacijas per savitarnos įrenginį be papildomų mokėjimo priemonių.

SUTRUMPINAMAS KLIENTŲ APTARNAVIMO LAIKAS

Kadangi naudojant biometrijos sistemą klientams nereikia vesti PIN kodų ar kitų duomenų, reikalingų mokėjimui atlikti, gerokai sutrumpėja prie savitarnos įrenginio sugaištamas laikas.

SUMAŽINAMA SUKČIAVIMO RIZIKA

Taikant biometrinę identifikaciją, galima įgyvendinti dvipakopę kliento atpažinimo procedūrą ir taip išvengti rizikos, susijusios su piktnaudžiavimu: pasinaudojant svetima banko kortele, prijungiant kortelių duomenų nuskaitymo įrenginį (angl. skimming) ar įkišant korteles vagiantį voką (angl. trapping).

PAPRASTAS ĮDIEGIMAS

Veidų atpažinimo sistema gali būti greitai įdiegta į jau naudojamą bankinę infrastruktūrą: turimos vaizdo kameros panaudojamos vaizdo duomenims surinkti, o banko ryšių su klientais sistema (angl. CRM – Customer-relationship management) susiejama su skaitmeninėmis klientų veidų nuotraukomis. 

Privalumai

AUTOMATIZUOJAMAS PASKOLŲ SUTEIKIMAS

Viena iš populiarių bankų siūlomų paslaugų – visuomenei teikiamos piniginės paskolos. Daugiau nei 80 proc. jų sudaro nedidelės sumos. Kiekvienos paskolos įforminimas, duomenų perdavimas organizacijos viduje ar sprendimo priėmimas užtrunka nemažai laiko. Tai klientams sukelia nepatogumų, o banko personalą apkrauna monotonišku ir rutininiu darbu.
Paskolos išdavimo procedūrą galima automatizuoti per savitarnos įrenginius, juos integravus su biometrijos duomenų surinkimo sistemomis.
Bendra bazė, kurioje kiekvienas skolininkas bus susietas su jo biometrijos duomenimis, padės bankams sumažinti riziką dar prieš svarstant paskolos išdavimą. Vidinė bankinė sistema prireikus gali informuoti policiją ar kitas atitinkamas įstaigas apie įsiskolinusio asmens mėginimą gauti naują paskolą.

PERSONALO AUTORIZAVIMAS TAIKANT BIOMETRIJĄ

PAPILDOMOS APSAUGOS PRIEMONĖS

Paslaugų ar inkasacijos tarnybos darbuotojams suteikiamos teisės dirbti su savitarnos įrenginiais, nurodant ir jų teisių lygį ir darbo grafiką. Duomenys saugomi sistemoje, juos bet kada realiuoju laiku galima atnaujinti.

PRIEIGOS TEISIŲ IŠPLĖTIMAS

Galimybė išplėsti prieigos teises prie skirtingų įrenginių ir programinės įrangos minimaliai sumažina negatyvią žmogiškojo faktoriaus įtaką, žalą dėl netinkamai atliktų darbų.

DUOMENŲ APIE DARBŲ EIGĄ RINKIMAS

Vidinėje banko ar paslaugas teikiančių įmonių sistemoje gali būti saugomi duomenys apie visus įvykdytus darbus, apie darbuotojų laiką, praleistą prie savitarnos įrenginių. Tai praverčia aiškinantis įvairias ginčytinas situacijas.

AUTOMATINIS DOKUMENTŲ PILDYMAS

Biometrinis inkasatorių ir techninės priežiūros inžinierių autorizavimas gerokai paspartina darbus, nes elektroninės formos ir kiti darbų apskaitos dokumentai užpildomi automatiškai.

VEIDŲ ATPAŽINIMO SISTEMOS FUNKCIJOS

  • Padeda apsaugos tarnyboms operatyviau reaguoti į galimos grėsmės situaciją.
  • Užtikrina savitarnos įrangos ir svarbių duomenų saugumą.
  • Sistemos sukaupti duomenys praverčia sulaikant sukčiautojus.
  • Stiprina finansinės įstaigos, kaip patikimos bankinių paslaugų teikėjos, įvaizdį.

VEIDŲ ATPAŽINIMO TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS RINKODARINIAIS TIKSLAIS

DARBAS SU VIP KLIENTAIS

Veidų atpažinimo technologija padeda bankams ir kitoms organizacijoms efektyviau dirbti su itin svarbiais, išskirtiniais klientais. Pasirodžius tokiems asmenims, apie tai operatyviai informuotas personalas jiems gali skirti daugiau dėmesio.

PAGALBA PAGYVENUSIEMS KLIENTAMS

Atpažinusi vyresnio amžiaus žmones, sistema apie tai informuoja banko darbuotoją, kad šis galėtų padėti klientui. Tokiu atveju savitarnos įrenginyje gali būti automatiškai įjungiama ir speciali, vyresnio amžiaus žmonėms pritaikyta, vartotojo sąsaja.

TIKSLINĖS REKLAMOS DEMONSTRAVIMAS

Analizuojant nuasmenintus skaitmeninius duomenis, gali būti išskirti konkretūs vartotojų segmentai ir atsižvelgiant į juos savitarnos įrenginio ekrane paleista tikslinė reklama dar prieš atliekant kliento autorizaciją.

EMOCIJŲ ATPAŽINIMAS

Taikant mašininio mokymo technologijas, savitarnos įrenginyje galima įdiegti klientų emocijų atpažinimo funkciją. Tai padeda spręsti konfliktines situacijas, kai klientai sutrikę ar supykę.

Susiję produktai

Cash-In Box.iQ - grynųjų pinigų įnešimo optimizavimo sprendimas. Tai yra patikimas grynųjų įnešimo įrenginys, integruotas su prekybos vietą prižiūrinčio banko IT sistema. Į jį taip pat įdiegtos efektyvios ir patogios visų prijungtų savitarnos įrenginių stebėsenos bei veiklos kontrolės priemonės.

„SmartSafe.iQ“ – tai programinis sprendimas automatiniams seifams, skirtas valdyti ir optimizuoti grynųjų pinigų operacijas (priimti, išduoti, iškeisti). Įdiegus „SmartSafe.iQ“, supaprastinamos kasdienės operacijos, mažėja operatorių daromų klaidų skaičius ir nelegalių manipuliacijų su grynaisiais pinigais rizika.

„Payments.iQ“ – tai daugiafunkcės programinės įrangos sprendimas, skirtas gaunamiems mokėjimams (atsiskaitymams už komunalines paslaugas, mokesčiams, baudoms) tvarkyti, visų rūšių elektroninėms paslaugoms (pvz., bilietų, papildymo kodų, čekių, komunalinėms ir pan.) parduoti, mažmeninės prekybos bankininkystei automatizuoti, informacijos ir mokėjimo terminalų bei bankomatų tinklui valdyti.

Įveskite savo užklausos detales

Tema


Kiekis *

Vardas *

Pavardė *

Telefonas *

El. paštas *

Kompanija *

Šalys *

Pranešimas*

* Laukai privalo būti užpildyti